|  Přihlásit
Minimalizovat

Realizované stáže

Výstupem každé stáže a každé odborné praxe je zpráva o průběhu stáže/praxe zaznamenaná na Formuláři o stáži. Tato zpráva je dostupná všem partnerům sítě prostřednictvím intranetu projektu. Další zájemci ze strany odborné veřejnosti mimo síť AMathNet mohou tyto dokumenty obdržet na vyžádání u manažerů aktivit pro jednotlivá pracoviště nebo u vedení projektu. 

typ práce 
(řešitel)
 vedoucí práce 
pracoviště
vedoucího
práce
konzultant
 pracoviště
konzultanta
 téma abstrakt
Vědecká stáž(András Rontó) - MÚ AV ČR - MÚ AV SR - -
Vědecká stáž(Robert Hakl) - MÚ AV ČR - Universidad de Granada - -
Diplomová práce(Bc. Pavel Niedoba) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. VUT prof. RNDr. Ivanka Horová MU Bezsíťové metody ve výpočetní dynamice tekutin -
Diplomová práce(Bc. Marek Pivovarník) Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  VUT Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. ZČU Matematické principy robotiky -
Diplomová práce(Bc. Jaroslav Bajko) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. VUT Ing. Aleš Matas, Ph.D. ZČU Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod  -
Diplomová práce(Bc. Alice Havlíčková) doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. VUT Ing. Bohumír Bastl, Ph.D. ZČU Gröbnerovy báze, Čuang-c’ův algoritmus a ataky multivariačních kryptosystémů zde
Diplomová práce(Bc. Michaela Zemčíková) doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. VUT Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. MU

Kvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovnic

-
Bakalářská práce(Tomáš Bílek) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. VUT Ing. Jan Čepička, Ph.D. ZČU

Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací

-
Bakalářská práce(Jan Čermák) Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. VUT Mgr. Vít Pászto UP Konstrukce Voroného buňky na mapě -
Bakalářská práce(Martina Mikušková) doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. VUT Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. ZČU

Matematické modelování populačních problémů v biologii

-
Bakalářská práce(Zdeňka Prochazková) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. VUT Ing. Aleš Matas, Ph.D. ZČU Bezsíťové modelování proudění tekutin -
Bakalářská práce(Ondřej Šeliga) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. VUT Mgr. Jiří Zelinka, Dr. MU Vizualizace dat na platformě .NET -
Bakalářská práce(Jakub Venclovský) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. VUT Prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. MU

Barycentrická racionální interpolace

-
Bakalářská práce(Hana Zemanová) prof. RNDr. Jan Franců, CSc. VUT Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. ZČU Modelování dopravního toku -
(Vít Procházka)  Ing. Martin Pavlas, Ph.D. VUT Mgr. Lukáš Marek   UP Matematický model dopravní úlohy pro oblast odpadového hospodářství -
Bakalářská práce(Jan Král) prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. MU RNDr. Jiří Fišer, Ph.D. UP Geometrické úlohy vedoucí na řešení diferenciálních rovnic -
Bakalářská práce(Radka Vokřálová) RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. MU Ing. Josef Bednář, Ph.D. VUT Nová třída Yeo-Johnsonových mocninných transformací -
Bakalářská práce(Jakub Kmeť) prof. RNDr. Ivanka Horová MU RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. UP Numerická optimalizace -
Bakalářská práce(Jan Tomšík) Mgr. Jiří Zelinka, Dr. MU RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. UP Řídké matice a jejich použití -
Diplomová práce(Bc. Petra Cabalková) RNDr. Marie Budíková, Dr. MU Ing. Josef Bednář, Ph.D. VUT Příklady využití markovských řetězců se spojitým časem -
Diplomová práce(Bc. Zdeněk Hrubý) doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. MU Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU Stochastická analýza -
Diplomová práce(Bc. Hana Tužilová) RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. MU Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. VUT Hystereze -
Studentská stáž(Mgr. Lenka Macálková) Mgr. Michal Bulant, Ph.D. MU doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. VUT  The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds -
Studentská stáž(Mariya Antonova) RNDr. Marie Budíková, Dr.,prof. RNDr. Ivanka Horová MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D, MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.  Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Petra Boudová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Petra Cabalková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Ondřej Černý) RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. Ivanka Horová
MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Tereza Haraštová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Terézia Hodásová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Eva Jakubcová) RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. Ivanka Horová
MU  MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Jitka Jirčíková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Kateřina Konečná) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Lenka Kutová) RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. Ivanka Horová
MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Dagmar Lajdová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Marie Leváková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Karolína Mladá) RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. Ivanka Horová 
MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Kateřina Opršalová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Hana Pluháčková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Lenka Puczoková)  RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. IvankaHorová
MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Iveta Selingerová) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Petra Širůčková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Michal Theuer) RNDr. Marie Budíková, Dr.,
prof. RNDr. Ivanka Horová
MU MUDr. Hana Doleželová, Ph.D,  
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, MUDr. Dagmar Adámková Krákorová,
rof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D, MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Radim Tomášek) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Studentská stáž(Eva Vodrážková) MU Masarykův onkologický ústav Zpracování klinických dat -
Stáž KÚ KV(Jiří Fiedler) - ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Jana Strejcová)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Ondrej Chlup)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Klára Brašnová)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Lukás Hovorka)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Eliška Hamáčková)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Barbora Musilová)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Veronika Jílková)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Lenka Kocová)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Václav Jůna)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Tomáš Pavlík)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Radan Šuba)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Roman Krňoul)
- ZČU - - - -
Stáž KÚ KV
(Pavel Rak)
- ZČU - - - -
Bakalářská práce (Aneta Kutková) Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.  MU  Logistický model růstu a jeho modifikace  -
Bakalářská práce (Hana Sedáková) Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.  VUT  Systémy hromadné obsluhy M/G/1 s prioritami -
Bakalářská práce(Alžběta Holá) Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. UP Matematické modely Value at Risk  -
Bakalářská práce(Petra Látalová) Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU Mgr. Lenka Vavříčková  OU Porovnání různých stochastických populačních modelů s ohledem na dobu přežívání populace  -
Bakalářská práce(Kristýna Chrbolková)  Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU  RNDr. Pavel Popela, Ph,D. VUT Proppův-Wilsonův algoritmus pro perfektní simulace a jeho modifikace  -
Bakalářská práce (Barbora Musilová) Ing. Otakar Čerba ZČU Mgr. Stanislav Popelka UP Barevné stupnice v kartografii - ověření teorií na základě průzkumu -
Bakalářská práce(Iveta Looseová) Ing. Petr Nečesal, Ph.D.  ZČU Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.  MÚ AV ČR Fučíkovo spektrum pro diferenciální operátory s tlumením -
Bakalářská práce (Pavel Vlach) Ing. Otakar Čerba ZČU Mgr. Alžběta Brychtová UP Kartograficky-webová aplikace pro konkrétní území (ORP Rokycany - volby) -
Diplomová práce (Yulia Tigay) Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. ZČU Doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. MÚ AV ČR  Řešitelnost nelokálních okrajových úloh -
Diplomová práce (Michal Hanzlík) doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D. ZČU doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. MU Prostorová složitost grafových a matroidových problémů -
Diplomová práce (Pavla Fraňková) Ing. Josef Daněk, Doc. Ph.D. ZČU Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. VUT Problematika agresivního zhrubování v metodě multigridu pro eliptické problémy ve 2Dand -
Diplomová práce (Tomáš Pavlík) Ing. Radek Fiala ZČU Ing. Pavel Štarha, Ph.D. VUT Posouzení vlivu sklonitosti a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenování -
Diplomová práce (Roman Krňoul) doc. Ing. Václav Čada, CSc.  ZČU doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. VUT  Lokalizace speciálních map 1:75 000 pro publikování na mapovém portálu -
Diplomová práce (Klára Brašnová)  Ing. Otakar Čerba ZČU doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. VUT Kartografické metody pro vizualizaci časových změn prostorových dat -
Diplomová práce(Daniel Šedivý) doc. Ing. Václav Čada, CSc. ZČU RNDr. Jaroslav Burian UP Doplnění datového modelu ÚAP Plzeňského kraje o tematickou vrstvu "Vyváženost územních podmínek pro udržitelný rozvoj území" -
Diplomová práce(Jan Mlčůch) prof. R Halaš UP Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. MU Charaktery v teorii čísel, kubický a bikvadratický zákon vzájemností -
Disertační práce
(Mgr. Pavel Holeček) 
doc. J. Talašová UP RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. OU Fuzzy modely vícekriteriálního hodnocení a fuzzy klasifikace -
Disertační práce
(Mgr. Jan Stoklasa)
doc. J. Talašová UP Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. OU Jazykově orientované modely pro podporu rozhodování -
Disertační práce(Mgr. Marie Dvorská) doc. K. Pastor UP prof. RNDr. Jan Franců, CSc. VUT Vektorová optimalizace -
Disertační práce(Mgr. Hana Jašková) prof. J. Andres UP doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. MÚ AV ČR Diferenční inkluze -
Disertační práce(Mgr. Jana Vampolová) prof. I. Rachůnková UP doc. RNDr. Jiří Šremr, Ph.D. MÚ AV ČR Asymptotické chování diferenciálních modelů -
Disertační práce(Mgr. Martin Rohleder) prof. I. Rachůnková UP Mgr. Robert Hakl, Ph.D. MÚ AV ČR Okrajové problémy s časovou singularitou -
Disertační práce(Mgr. Petra Sádovská) prof. Voženílek UP Doc. Václav Čada, CSc. ZČU Mapování, analýzy a vizualizace pohybu obyvatel v reálném čase pomocí mobilních telekomunikačních zařízení -
Disertační práce(Mgr. Rostislav Nétek) prof. V. Snášel UP Ing. Mgr. Otakar Čerba ZČU Rich Internet Application -
Disertační práce(Mgr. Jan Caha) prof. V. Snášel UP Ing. Radek Fiala, Ph.D. ZČU Fraktály a fuzzy množiny při modelování v GIS (zaměření hlavně na fuzzy) -
Diplomová práce(Adriana Smělá) RNDr. H. Netuka UP Doc. Josef Daněk, Ph.D. ZČU Hierarchické báze v metodě konečných prvků -
Diplomová práce(Petra Crhonková) RNDr. H. Netuka UP Doc. Josef Daněk, Ph.D. ZČU Řešení evolučních rovnic metodou konečných prvků -
Diplomová práce(Lenka Ploháková) RNDr. David Bartl, Ph.D. OU Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. MU Hahn-Banachova věta -
Diplomová práce
(Zuzana Jarošová)
Dr. Petra Konečná OU Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. UP Změny v maturitě z matematiky v letech 2010 - 2011 -
Bakalářská práce (František Zapletal) Dr. Petra Konečná OU Mgr. Petr Vašík, Ph.D. VUT Projektování šifrovacích her -
Diplomová práce
(Markéta Šnoriková) 
Dr. Petra Konečná OU RNDr. Michal Veselý, Ph.D. MU Finanční matematika ve vyučování matematice na SŠ -
Bakalářská práce (Ondřej Harkut) Dr. Petra Konečná OU RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. VUT Teorie grafů v přírodních vědách -
Diplomová práce
(Petra Přistoupilová)
Dr. Petra Konečná OU prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. VUT Teorie grafů ve vyučování matematice na SŠ -
Bakalářská práce
(Lucie Schaynová) 
doc. Ladislav Mišík OU Doc. RNDr. Josef Polák, CSc. ZČU Historie teorie množin  -
Bakalářská práce
(Jitka Pazderová)
doc. Ladislav Mišík OU Doc. RNDr. Josef Polák, CSc. ZČU Pojem funkce ve středoškolské matematice  -
Diplomová práce
(Monika Havelková)
 prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc. OU doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. VUT Geometrická struktura singulárních variačních rovnic a Diracova teorie vazeb  -
Bakalářská práce
(Karolína Šebová)
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.  OU RNDr. Jiří Čížek, CSc. ZČU Slovní úlohy vedoucí na řešení obyčejných diferenciálních rovnic  -
Diplomová práce
(Libor Babák)
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.  OU doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. MÚ AV ČR Užití diferenciálních rovnic v chemické reakční kinetice  -
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.