|  Přihlásit
Minimalizovat

Realizační tým projektu VUT

Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

E-mail:   slapal@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/slapal
Pracoviště:   Ústav matematiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1816b
Telefon:   +420 541142729

Vědeckovýzkumná činnost

 • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
 • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
 • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
 • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
 • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencíchdoc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.


E-mail:   kures@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~kures/
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1818
Telefon:   +420 541142534

Vědeckovýzkumná činnost

  • Diferenciální geometrie, aplikace ve variačním počtu a optimálním řízení
  • Geometrické struktury na fibrovaných varietách, jetový kalkul
  • Metody komutativní algebry, algebraická geometrie, eliptické křivky 
  Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

  E-mail:   hoderova@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/hoderova
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor matematické analýzy
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1828a
  Telefon:   +420 541142532

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Metoda konečných prvků, semiregulární konečné prvky, interpolace  Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.


  E-mail:   hrdina@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~hrdina/
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor algebry a diskrétní matematiky
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1821
  Telefon:    +420 541142725

  Vědeckovýzkumná činnost

  Diferenciální geometrie (geometrické struktury, parabolické geometrie, planární křivky, úplnost)
  Diskrétní diferenciální geometrie (diskrétní konformní struktura)
  Teorie reprezentací (reprezentace lieových algeber, kohomologie lieových algeber
  Geometrické algoritmy


  Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.


  E-mail:   nechvatal@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/nechvatal
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor matematické analýzy
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1828c
  Telefon:   +420 541142552

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Modelování heterogenních materiálů s periodickou strukturou (homogenizace parciálních diferenciálních rovnic)
  • Úlohy s nejistými vstupními daty
  • Teorie řízení se zaměřením na dynamiku letadel
  • Zlomkový kalkul na diskrétních oborech
  Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.

  E-mail:   oplustil@fme.vutbr.cz 
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor matematické analýzy
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1828c
  Telefon:   +420 541142552
   Vědeckovýzkumná činnost
  • Funkcionální diferenciální rovnice  Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.

  E-mail:   pavlik@fme.vutbr.cz 
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor algebry a diskrétní matematiky
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1821
  Telefon:   +420 541142725

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Diplomová práce: Moritova ekvivalence pro uspořádané struktur


  Ing. Petr Tomášek, Ph.D.


  E-mail:   tomasek@fme.vutbr.cz 
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor matematické analýzy
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1828c
  Telefon:   +420 541142552

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Oblast vědeckého zájmu: kvalitativní vlastnosti diferenciálních rovnic se zpožděním, numerické metody pro diferenciální rovnice s posunutým argumentem.
  Mgr. Petr Vašík, Ph.D.


  E-mail:   vasik@fme.vutbr.cz 
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor algebry a diskrétní matematiky
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1820
  Telefon:   +420 541142533
   Vědeckovýzkumná činnost
  • diferenciální geometrie
  • geometrie nástrojů a částí strojů  Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.

  E-mail:   zatocilova@fme.vutbr.cz
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/zatocilova
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Odbor matematické analýzy
  Zařazení:   Odborný asistent
  Místnost:   A1/1828a
  Telefon:   +420 541142532
  Vědeckovýzkumná činnost
  • matematiké modelování proudění stlačitelných tekutin metodou konečných objemů
  E-mail:   slapal@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/slapal
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Zařazení:   Ředitel ústavu
  Místnost:   A1/1816b
  Telefon:   +420 54114 2729

  id: 1671

  Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1971-74 studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, obor měřící a automatizační technika
  • 1975-80 studium odborné matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • 1981 rigorózní zkouška z funkcionální analýzy na PřF MU v Brně - titul RNDr.
  • 1989-92 postgraduální studium na Masarykově Univerzitě v Brně, titul CSc. v algebře a teorii čísel
  • 1994 habilitace v oboru matematika na Masarykově Universitě v Brně
  • 2000 jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na VUT v Brně

  Přehled zaměstnání

  • 1981-86 asistent a odborný asistent na katedře matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě
  • 1986-90 odborný pracovník na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
  • 1990-94 odborný asistent na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení
  • technického v Brně
  • 1994-00 docent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2000- profesor na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2003- ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

  Pedagogická činnost

  • Obor Matematické inženýrství na FSI: metody diskrétní matematiky, graphs and algorithms, matematická logika, matematické struktury
  • Magisterské studium na FIT: matematické struktury v informatice
  • Doktorské studium na FIT: teorie kategorií, moderní matematické metody v informatice
  • Každoroční přednášky z oblasti univerzální algebry, teorie kategoriií a topologie v rámci programu Erasmus pro postgraduální studenty na zahraničních univerzitách (Universität Potsdam, Technische Universität Wien, LAquila University)
  • Školitel doktorandů v oboru Matematické inženýrství - dosud vyškoleni 4 doktorandi
  • Zodpovědná osoba (za VUT) za plnění smlouvy "Double Diploma" uzavřené s Univerzitou v L'Aquile v Itálii pro mezinárodní studium v oboru "Mathematical Modelling in Engineering"

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
  • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
  • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
  • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
  • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích

  Akademické stáže v zahraničí

  • 1995-96 šest měsíců na Freie Universität Berlin
  • 1999 jeden měsíc na Freie Universität Berlin
  • 2001 čtyři měsíce na na University of Pittsburgh
  • 2003 šest měsíců na L'Aquila University
  • 2003-04 dva měsíční pobyty na University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
  • 2008-11 dva měsíční pobyty na Chiang Mai University v Thajsku
  • 2009 měsíční pobyt na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice

  Univerzitní aktivity

  • 1990-96 člen akademického senátu FSI VUT v Brně
  • 2003- člen oborových rad doktorského studia na FSI a FIT
  • 2007- člen oborové rady doktorského studia na PřF UP Olomouc
  • 2008 - člen Vědecké rady FIT VUT v Brně
  • 2008 - člen Vědecké rady FP VUT v Brně
  • 2009 - člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

  Mimouniverzitní aktivity

  • Člen (a od r. 2009 prezident) Mezinárodního výboru pro pořádání konferencí Summer Conferences on Topology and Applications.

  Ocenění vědeckou komunitou

  • 1995 grant od Německé akademie věd
  • 1999 stipendium od DAAD (Německo)
  • 2001 získána cena Dr. Jiri Nehnevajsa Memorial Award (USA)
  • 2003 uděleno stipendium Outreach Fellowship od NATO (Itálie)
  • 2009 NRF-ASCR Fellowship (South Africa)
  • 1995-05 zvané přednášky na zahraničních univerzitách (Potsdam, Berlin, Darmstadt, Pittsburgh, New York, Slippery Rock, L'Aquila, Bangkok, Cape Town, Stellenbosch, Auckland, atd.)
  E-mail:   slapal@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/slapal
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Zařazení:   Ředitel ústavu
  Místnost:   A1/1816b
  Telefon:   +420 54114 2729

  id: 1671

  Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1971-74 studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, obor měřící a automatizační technika
  • 1975-80 studium odborné matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • 1981 rigorózní zkouška z funkcionální analýzy na PřF MU v Brně - titul RNDr.
  • 1989-92 postgraduální studium na Masarykově Univerzitě v Brně, titul CSc. v algebře a teorii čísel
  • 1994 habilitace v oboru matematika na Masarykově Universitě v Brně
  • 2000 jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na VUT v Brně

  Přehled zaměstnání

  • 1981-86 asistent a odborný asistent na katedře matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě
  • 1986-90 odborný pracovník na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
  • 1990-94 odborný asistent na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení
  • technického v Brně
  • 1994-00 docent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2000- profesor na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2003- ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

  Pedagogická činnost

  • Obor Matematické inženýrství na FSI: metody diskrétní matematiky, graphs and algorithms, matematická logika, matematické struktury
  • Magisterské studium na FIT: matematické struktury v informatice
  • Doktorské studium na FIT: teorie kategorií, moderní matematické metody v informatice
  • Každoroční přednášky z oblasti univerzální algebry, teorie kategoriií a topologie v rámci programu Erasmus pro postgraduální studenty na zahraničních univerzitách (Universität Potsdam, Technische Universität Wien, LAquila University)
  • Školitel doktorandů v oboru Matematické inženýrství - dosud vyškoleni 4 doktorandi
  • Zodpovědná osoba (za VUT) za plnění smlouvy "Double Diploma" uzavřené s Univerzitou v L'Aquile v Itálii pro mezinárodní studium v oboru "Mathematical Modelling in Engineering"

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
  • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
  • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
  • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
  • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích

  Akademické stáže v zahraničí

  • 1995-96 šest měsíců na Freie Universität Berlin
  • 1999 jeden měsíc na Freie Universität Berlin
  • 2001 čtyři měsíce na na University of Pittsburgh
  • 2003 šest měsíců na L'Aquila University
  • 2003-04 dva měsíční pobyty na University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
  • 2008-11 dva měsíční pobyty na Chiang Mai University v Thajsku
  • 2009 měsíční pobyt na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice

  Univerzitní aktivity

  • 1990-96 člen akademického senátu FSI VUT v Brně
  • 2003- člen oborových rad doktorského studia na FSI a FIT
  • 2007- člen oborové rady doktorského studia na PřF UP Olomouc
  • 2008 - člen Vědecké rady FIT VUT v Brně
  • 2008 - člen Vědecké rady FP VUT v Brně
  • 2009 - člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

  Mimouniverzitní aktivity

  • Člen (a od r. 2009 prezident) Mezinárodního výboru pro pořádání konferencí Summer Conferences on Topology and Applications.

  Ocenění vědeckou komunitou

  • 1995 grant od Německé akademie věd
  • 1999 stipendium od DAAD (Německo)
  • 2001 získána cena Dr. Jiri Nehnevajsa Memorial Award (USA)
  • 2003 uděleno stipendium Outreach Fellowship od NATO (Itálie)
  • 2009 NRF-ASCR Fellowship (South Africa)
  • 1995-05 zvané přednášky na zahraničních univerzitách (Potsdam, Berlin, Darmstadt, Pittsburgh, New York, Slippery Rock, L'Aquila, Bangkok, Cape Town, Stellenbosch, Auckland, atd.)
  E-mail:   slapal@fme.vutbr.cz 
  Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/slapal
  Pracoviště:   Ústav matematiky
  Zařazení:   Ředitel ústavu
  Místnost:   A1/1816b
  Telefon:   +420 54114 2729

  id: 1671

  Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1971-74 studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně, obor měřící a automatizační technika
  • 1975-80 studium odborné matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • 1981 rigorózní zkouška z funkcionální analýzy na PřF MU v Brně - titul RNDr.
  • 1989-92 postgraduální studium na Masarykově Univerzitě v Brně, titul CSc. v algebře a teorii čísel
  • 1994 habilitace v oboru matematika na Masarykově Universitě v Brně
  • 2000 jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na VUT v Brně

  Přehled zaměstnání

  • 1981-86 asistent a odborný asistent na katedře matematiky Vysoké školy báňské v Ostravě
  • 1986-90 odborný pracovník na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně
  • 1990-94 odborný asistent na katedře matematiky Strojní fakulty Vysokého učení
  • technického v Brně
  • 1994-00 docent na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2000- profesor na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
  • 2003- ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně

  Pedagogická činnost

  • Obor Matematické inženýrství na FSI: metody diskrétní matematiky, graphs and algorithms, matematická logika, matematické struktury
  • Magisterské studium na FIT: matematické struktury v informatice
  • Doktorské studium na FIT: teorie kategorií, moderní matematické metody v informatice
  • Každoroční přednášky z oblasti univerzální algebry, teorie kategoriií a topologie v rámci programu Erasmus pro postgraduální studenty na zahraničních univerzitách (Universität Potsdam, Technische Universität Wien, LAquila University)
  • Školitel doktorandů v oboru Matematické inženýrství - dosud vyškoleni 4 doktorandi
  • Zodpovědná osoba (za VUT) za plnění smlouvy "Double Diploma" uzavřené s Univerzitou v L'Aquile v Itálii pro mezinárodní studium v oboru "Mathematical Modelling in Engineering"

  Vědeckovýzkumná činnost

  • Obecná algebra - kartézská uzavřenost kategorií relačních a algebraických struktur
  • Kategoriální topologie - uzávěrové prostory a konvergenční struktury na kategoriích
  • Digitální topologie - strukturace digitální roviny pomocí uzávěrových operátorů
  • Výzkum prováděn s podporou zahraničních grantů, grantů GA ČR a v rámci výzkumných záměrů MŠMT
  • Výsledky publikovány převážně v zahraničních časopisech a prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích

  Akademické stáže v zahraničí

  • 1995-96 šest měsíců na Freie Universität Berlin
  • 1999 jeden měsíc na Freie Universität Berlin
  • 2001 čtyři měsíce na na University of Pittsburgh
  • 2003 šest měsíců na L'Aquila University
  • 2003-04 dva měsíční pobyty na University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
  • 2008-11 dva měsíční pobyty na Chiang Mai University v Thajsku
  • 2009 měsíční pobyt na University of Stellenbosch v Jihoafrické republice

  Univerzitní aktivity

  • 1990-96 člen akademického senátu FSI VUT v Brně
  • 2003- člen oborových rad doktorského studia na FSI a FIT
  • 2007- člen oborové rady doktorského studia na PřF UP Olomouc
  • 2008 - člen Vědecké rady FIT VUT v Brně
  • 2008 - člen Vědecké rady FP VUT v Brně
  • 2009 - člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

  Mimouniverzitní aktivity

  • Člen (a od r. 2009 prezident) Mezinárodního výboru pro pořádání konferencí Summer Conferences on Topology and Applications.

  Ocenění vědeckou komunitou

  • 1995 grant od Německé akademie věd
  • 1999 stipendium od DAAD (Německo)
  • 2001 získána cena Dr. Jiri Nehnevajsa Memorial Award (USA)
  • 2003 uděleno stipendium Outreach Fellowship od NATO (Itálie)
  • 2009 NRF-ASCR Fellowship (South Africa)
  • 1995-05 zvané přednášky na zahraničních univerzitách (Potsdam, Berlin, Darmstadt, Pittsburgh, New York, Slippery Rock, L'Aquila, Bangkok, Cape Town, Stellenbosch, Auckland, atd.)
  Copyright 2010 by AMathNet
  Powered by ACONTE, s.r.o.