|  Přihlásit
Minimalizovat

Realizační tým projektu UP

Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

E-mail:   radomir.halas@upol.cz
Pracoviště:   Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.026
Telefon:   +420 58 563 4654

Vědeckovýzkumná činnost

 • uspořádané množiny a struktury
 • svazy
 • univerzální algebra
 • matematická logika


Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

E-mail:   ivan.chajda@upol.cz
Pracoviště:   Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.021
Telefon:   +420 58 563 4653

Vědeckovýzkumná činnost

 • matematická teorie systémů a její aplikace
 • algebraická axiomatizace neklasických logik
 • aplikace teorie svazů ve výrokové a predikátové logice


RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.

E-mail:   marie.chodorová@upol.cz
Pracoviště:   Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.011
Telefon:   +420 58 563 4647

Vědeckovýzkumná činnost

 • diferenciální geometrie - holomorfně projektivní zobrazení a jejich zobecnění

RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.

E-mail:   horymir.netuka@upol.cz
Pracoviště:         
  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.046
Telefon:   +420 58 563 4029

Vědeckovýzkumná činnost

 • numerické metody optimalizace
 • metoda konečných prvků
 • variační metody
 • aplikace v oblasti výpočtové mechaniky

RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

E-mail:   ondrej.pavlacka@upol.cz
Pracoviště:         
  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.052
Telefon:   +420 58 563 4027

Vědeckovýzkumná činnost

 • fuzzy množiny
 • vícekriteriální hodnocení a rozhodování a rozhodování za rizika


Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.

E-mail:   irena.rachunkova@upol.cz
Pracoviště:        

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Místnost:   5.059
Telefon:   +420 58 563 4607

Vědeckovýzkumná činnost

 • kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic
 • singulární okrajové problémy a problémy s impulsy
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.