|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách (Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakultaFakulta zdravotnických věd) studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v nově postavené budově na Třídě 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologická pracoviště a některé  laboratoře sídlí na ulici Šlechtitelů - na jihovýchodním okraji města, kde se rozvíjí nový univerzitní kampus.

Matematika na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dlouhodobá tradice výuky matematiky započala již na olomoucké jezuitské univerzitě v roce 1579. Po obnovení univerzity v Olomouci v roce 1946 byl nejdříve na Pedagogické fakultě UP v Olomouci zřízen matematický ústav a později v roce 1950 vznikla na Pedagogické fakultě UP v Olomouci Katedra matematiky, fyziky a chemie. V roce 1953 byla na vzniklé Vysoké škole pedagogické ustavena samostatná Katedra matematiky pod vedením prof. J. Metelky, která se po založení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v roce 1957 postupně rozdělila na Katedru algebry a geometrie, Katedru matematické analýzy a Katedru metodiky matematiky a elementární matematiky. Od Katedry algebry a geometrie se v 70. letech oddělila Katedra teoretické kybernetiky a matematické informatiky, naopak po roce 1989 se stala její součástí Katedra metodiky matematiky a elementární matematiky. V roce 1976 změnila Katedra matematické analýzy název na Katedru matematické analýzy a numerické matematiky, ta v roce 1996 přijala výstižnější název Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky. V současné době se na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci matematice věnují především tyto katedry:

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 

Katedra algebry a geometrie

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.