|  Přihlásit
Minimalizovat

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991.   Předchůdcem Ostravské univerzity byla Vyšší pedagogická škola, která existovala v Opavě od roku 1953. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Na něj navázal od roku 1959 Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště.

Ostravská univerzita v Ostravě organicky navázala na tuto tradici. Současně se svého naplnění dočkaly déle trvající snahy poskytnout preferencemi těžkého průmyslu silně poznamenanému Ostravsku novou, zajímavou příležitost. Humanitně zaměřenou vysokou školu.V současné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakultaPřírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů.

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování byl založen při Ostravské univerzitě v roce 1996. Je zaměřen na základní výzkum i aplikace různých metod soft computing, tj. metod umožňujících pracovat s informacemi zadanými pomocí přirozeného jazyka.Tyto metody se používají například při regulaci procesů, jejichž přesný matematický model není znám, modelování rozhodovacích situací, aproximaci funkcí a mnoha dalších oborech.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.