|  Přihlásit
Minimalizovat

2017 - jaro


7. 2. 2017 Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. Involuce na množině matic s komplexními prvky
7. 3. 2017 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Moduly Kählerových diferenciálů Weilových algeber
21. 3. 2017 Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. Metrické prostory nad lineárně uspořádanými grupami
4. 4. 2017 PD Dr. habil. Jörg Koppitz (Universität Potsdam) A semigroup of n-ary operations
11. 4. 2017 Doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. Some kind of TA-respecting foliation on Weil bundles of (p,A,F)-covelocities and their correspondence with bundle functors on MfmMf-preserving products in the second factor
18. 4. 2015 Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. Kategorie uspořádaných množin s uzávěrovými operátory
25. 4. 2017 Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. Wieferichova prvočísla a Mersennova čísla
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.