|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních. 
Seminář probíhá vždy ve čtvrtek od 10:00 v seminární místnosti E309 Ústavu matematiky FSI VUT, Kolejní 4, Brno. Dle potřeby budou vkládány další přednášky do dalších volných termínů. Obvyklá délka semináře je 90 minut.

Témata základního výzkumu jsou především:


  1. Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. Teorie čísel
  6. Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)

Příklady aplikací:

  • Kryptografie
  • Digitální topologie
  • Kinematika
  • Informatika
Stránky semináře


Podzim 2017

12. 3. 2015 Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. Metriky nad uspořádanými monoidy
26. 3. 2015 Mgr. Aleš Návrat, Ph.D. Konstrukce invariantních diferenciálních operátorů
16. 4. 2015 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Poznámky k repérům vyššího řádu
23. 4. 2015 Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. Involuce pro matice a zobecněná inverze
30. 4. 2015 Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. A categorical approach to convergence – compactness

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.