|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních. 
Obvyklá délka semináře je 90 minut.

Témata základního výzkumu jsou především:


  1. 1) Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. 2) Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. 3) Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. 4) Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. 5) Teorie čísel
  6. 6) Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)

Příklady aplikací:

  • 1) Kryptografie
  • 2) Digitální topologie
  • 3) Kinematika
  • 4) Informatika
Stránky semináře

Program na zimní semestr 2013/2014

 8. 10. 2013 Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. Kontaktní elementy a jejich aplikace I.

22. 10. 2013 Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. Kontaktní elementy a jejich aplikace II.

12. 11. 2013 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Cliffordovsky projektivní geometrie

19. 11. 2013 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Weilovy kontaktní elementy

10. 12. 2013 Prof. Tom Richmond TBA (General Topology)

17. 12. 2013 Prof. Tom Richmond TBA (General Topology)

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.