|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních.
Obvyklá délka semináře je 90 minut.


Témata základního výzkumu jsou především:


  1. 1) Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. 2) Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. 3) Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. 4) Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. 5) Teorie čísel
  6. 6) Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)

Příklady aplikací:

  • 1) Kryptografie
  • 2) Digitální topologie
  • 3) Kinematika
  • 4) Informatika
Stránky semináře

Program na letní semestr 2012/2013

21. 5. 2013 Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. Jety, diferenciální invarianty a přirozené variační struktury více informací zde

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.