|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních.
Obvyklá délka semináře je 90 minut.
Témata základního výzkumu jsou především:  1. 1) Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. 2) Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. 3) Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. 4) Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. 5) Teorie čísel
  6. 6) Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)


Příklady aplikací:  • 1) Kryptografie
  • 2) Digitální topologie
  • 3) Kinematika
  • 4) Informatika
Stránky semináře

 

Program na letní semestr 2011/2012

14. 2. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  Matematické principy prostorové kinematiky I Geometrická algebra

28. 2. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  Matematické principy prostorové kinematiky II - Šrouby

13. 3. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  Matematické principy prostorové kinematiky III - Přímky a přímkové plochy

27. 3. 2012 Doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr.  Bundles of A-covelocities and Weil functor morphisms

  3. 4. 2012 RNDr. Karel Hron, Ph.D. Aitchinsonova geometrie a její aplikace ve statistické analýze kompozičních dat

10. 4. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Matematické principy prostorové kinematiky IV - Cliffordovy algebry

17. 4. 2012 Doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. Diferenciální rovnice necelého řádu

24. 4. 2012 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Semiholonomní jety ve stochastickém kalkulu

15. 5. 2012 Mgr. Lenka Macálková Řády kvaternionových algeber

24. 5. 2012 Mgr. Ján Bakša, Ph.D. Diferenciálna geometria v robotike

   21. 6. 2012 od 14 hodin Prof. John Butcher Order of numerical methods for initial value problems :
abstrakt: In early studies of Runge-Kutta methods, order conditions were derived using a scalar problem y'=f(x,y). This gives an inadequate set of conditions and a theory based on a vector-valued problem imposes additional requirements for orders greater than 4. The first part of this talk presents an outline of these contrasting theories. This is followed by an introduction to the composition group for Runge-Kutta methods with applications to conjugate methods and to multivalue methods.
Pozvánka a více informací také zde.
Prezentaci z této přednášky naleznete zde.


Minimalizovat

14. 2. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Matematické principy prostorové kinematiky I - Geometrická algebra

Minimalizovat

13. 3. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Matematické principy prostorové kinematiky III - Přímky a přímkové plochy

Minimalizovat

27. 3. 2012 Doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. Bundles of A-covelocities and Weil functor morphisms

Minimalizovat

3. 4. 2012 RNDr. Karel Hron, Ph.D. Aitchinsonova geometrie a její aplikace ve statistické analýze kompozičních dat

Minimalizovat

10. 4. 2012 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Matematické principy prostorové kinematiky IV - Cliffordovy algebry

Minimalizovat

17. 4. 2012 Doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. Diferenciální rovnice necelého řádu

Minimalizovat

18.4. 2012 Doc. Eduard Fuchs - Matematika a nekonečno

Minimalizovat

24. 4. 2012 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Semiholonomní jety ve stochastickém kalkulu

Minimalizovat

15. 5. 2012 Mgr. Lenka Macálková Řády kvaternionových algeber

Minimalizovat

24. 5. 2012 Mgr. Ján Bakša, Ph.D. Diferenciálna geometria v robotike

Minimalizovat

29..5.2012 - Prof. Valentin Brimkov Digitální geometrie a jejích aplikace

Minimalizovat

30..5.2012 - Prof. Valentin Brimkov Digitální geometrie a jejích aplikace

Minimalizovat

21. 6. 2012 Prof. John Butcher - Order of numerical methods for initial value problems

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.