|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Seminář Fuzzy modely a jejich aplikace

Seminář se koná od 13:00 v učebně 5.066, 17. listopadu 12, Olomouc, k účasti jsou srdečně zváni všichni zájemci o danou problematiku.
Vedoucí semináře: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D., ondrej.pavlacka@upol.cz

Program v letním semestru akademického roku 2018/2019

22. 3. 2019 - RNDr. Ondřej Pavlačka,Ph.D. - Analýza různých způsobů vyjádření pravděpodobnosti fuzzy jevů
12. 4. 2019 - RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. - Vlastnosti fuzzy OWA a fuzzy WOWA operátoru

Program v zimním semestru akademického roku 2018/2019

19. 10. 2018 - RNDr. Ondřej Pavlačka,Ph.D. - Fuzzy konsenzus v modelech skupinového rozhodování - nový přístup
23. 11. 2018 - Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. - Využití fuzzy regulátorů pro doporučení investiční strategie

Program v letním semestru akademického roku 2017/2018

9. 3. 2018 - Mgr. Vojtěch Sukač - Fuzzy konsenzus v modelech skupinového rozhodování využívající metodu dílčích cílů
6. 4. 2018 - Mgr. Pavla Rotterová - Různé typy fuzzy pravděpodobnostních prostorů

Program v zimním semestru akademického roku 2017/2018

27. 10. 2017 - RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. - Fuzzy agregační operátory a jejich vlastnosti
10. 11. 2017 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Testování statistických hypotéz na základě fuzzy dat - vybrané problémy
24. 11. 2017 - Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. - Fuzzifikace Choquetova integrálu a její aplikace

Program v letním semestru akademického roku 2016/2017

24. 3. 2017 - Mgr. Pavla Rotterová - Fuzzy rozhodovací matice v případě podkladové spojité fuzzy pravděpodobnostní míry
21. 4. 2017 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Úvod do testování statistických hypotéz na základě fuzzy dat


Program v zimním semestru akademického roku 2016/2017

25. 10. 2016 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Fuzzy rozhodovací matice v případě podkladové diskrétní fuzzy pravděpodobnostní míry
22. 11. 2016 - RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. - Fuzzy vážený průměr s normovanými fuzzy váhami jako fuzzifikovaný agragační operátor


Program v letním semestru akademického roku 2015/2016
8. 3. 2016 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Fuzzy rozhodovací matice interpretovány jako báze pravidel

12. 4. 2016 - Mgr. Pavla Rotterová - Správný výpočet fuzzy rozptylu hodnocení alternativ ve fuzzy rozhodovacích maticích


Program v zimním semestru akademického roku 2015/2016
16. 10. 2015 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Proporciální reprezentace intervalových kompozičních dat

27. 11. 2015 - RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. - Fuzzy vážený průměr definován jako fuzzifikovaný agregační operátor a jeho vlastnosti

Program v letním semestru akademického roku 2014/2015

20. 3. 2015 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Fuzzy aritmetika založena na Hukuharově diferenci

17. 4. 2015 - Mgr. Pavel Holeček - Fuzzifikace WOWA operátoru


Program v zimním semestru akademického roku 2014/2015

10. 10. 2014 - Mgr. Pavla Rotterová - Pravděpodobnosti fuzzy jevů 

31. 10. 2014 - Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. - Investiční rozhodování založené na fuzzy skórovacích kartách

14. 11. 2014 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Rozhodovací matice s fuzzy stavy světa


Program v letním semestru akademického roku 2013/2014

21. 2. 2014 - Mgr. Pavla Melicheríková - Fuzzy pravděpodobnostní prostory

14. 3. 2014 - Mgr. Pavel Holeček - Vícekriteriální hodnocení ve FuzzME - přechody mezi jednotlivými typy agregace

 
Program v zimním semestru akademického roku 2013/2014

  8. 11. 2013 - Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa - Fuzzy klasifikace v psychologické diagnostice

22. 11. 2013 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Metody normování intervalových vah a fuzzy vah

  6. 12. 2013 - Mgr. Tomáš Talášek - Metody pro porovnávání fuzzy čísel a fuzzy OWA ve vícekriteriálním rozhodování


Program v letním semestru akademického roku 2012/2013

 5. 4. 2013 - Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. - Choquetův integrál a jeho aplikace v rozhodování

26. 4. 2013 - RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. - Fuzzifikace operace váženého průměru

10. 5. 2013 - Mgr. Pavel Holeček - FuzzME - software pro vícekriteriální hodnoceníProgram v zimním semestru akademického roku 2012/2013

23. 11. 2012 - Mgr. Věra Jandová: Metody vícekriteriálního rozhodování založené na párovém srovnávání

                         Mgr. Jana Krejčí: Fuzzifikace Analytického Hierarchického Procesu


Program v letním semestru akademického roku 2011/2012
22. 3. 2012 - Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. – Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.