|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře MÚ AV ČR

Seminář z kvalitativní teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic

brněnská pobočka MÚ AV ČR, Žižkova 22, Brno, přednášková místnost, 5. patro

Seminář probíhá v brněnské pobočce Matematického ústavu AV ČR od roku 2003. Přednášející na něm prezentují jak své vlastní výsledky, tak i zajímavé výsledky objevující se v odborné literatuře. Seminář je určen pro vědecké pracovníky, zaměstnance partnerských institucí, doktorandy, případně studenty vyšších ročníků matematických oborů a jeho program zaměřen zejména na následující témata:

  • • okrajové úlohy pro obyčejné a funkcionální diferenciální rovnice,
  • • asymptotické vlastnosti obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic,
  • • oscilační teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic,
  • • počáteční a okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice,
  • • konstruktivní metody pro nelineární okrajové úlohy.

Seminář probíhá obvykle jednou za čtrnáct dní, ve středu od 9:00, avšak program lze v případě potřeby přizpůsobit případným přáním jednotlivých přednášejících. Program v letním semestru 2018/2019

  18. ledna 2019, 16:30   Mariam Manjikashvili (Tbilisi, Georgia)
      Dirichlet BVP for the fourth order nonlinear ordinary differential nequations at resonance
  6. února 2019, 10:30   Olexiy Byčkov (Kiev, Ukraine)
      Mathematical foundations of modelling of continuous-discrete fuzzy processes

Program semináře se může změnit, všichni zájemci z řad studentů i akademických pracovníků jsou srdečně zváni.


Program v předchozích semestrech


 Program v zimním semestru 2011/2012

  20. října 2011, 12:00
  Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
 
  Periodická úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu
  3. listopadu 2011, 11:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O absolutní spojitosti složených funkcí a derivaci Lebesgueva integrálu vzhledem k parametru
  24. listopadu 2011, 11:00
  Antonín Slavík (MFF, Karlova univerzita, Praha)
 
  Funkcionální diferenciální rovnice s Kurzweilovým-Stieltjesovým integrálem a funkcionální dynamické rovnice
  1. prosince 2011, 11:00   Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Periodická úloha pro dvoudimenzionální pololineární diferenciální systémy
  13. prosince 2011, 11:00   Zdeněk Opluštil (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Kritéria oscilatoričnosti řešení diferenciálních rovnic druhého řádu se zpožděním
  25. ledna 2012, 13:00   Galina Jirásková (Matematický ústav SAV, Košice)
      Složitost formálních jazyků

 Program v letním semestru 2011/2012

  21. února 2012, 13:00
  Pavel Řehák (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
 
  Dynamické rovnice 2. řádu: oscilace a asymptotika
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  22. února 2012, 13:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
 
  Periodická úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu II.
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  28. února 2012, 13:00   Alberto Cabada (University of Santiago de Compostela, Spain)
      Existence results for singular p-Laplacian problems with periodic boundary conditions
  20. března 2012, 13:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O absolutní spojitosti funkcí složených z absolutně spojitých funkcí jedné a dvou proměnných
  3. dubna 2012, 13:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Periodická úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu III.
  11. dubna 2012, 13:00    András Rontó (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
 
  K otázce konstrukce řešení okrajových úloh pro funkcionální diferenciální rovnice
  17. dubna 2012, 13:00
  Svatoslav Staněk (KMA a AM, PřF, UP Olomouc)
      Vlastnosti množiny kladných řešení Dirichletových okrajových úloh s časovými singularitami
  1. května 2012, 13:00
  Pavel Drábek (KM, ZČU v Plzni)
 
  Modely fázových přechodů s nehladkým potenciálem, kontinua bodů lokálního minima na vyšších energetických hladinách
  15. května 2012, 13:00   Jan Čermák (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Oblasti stability některých diferenciálních rovnic se zpožděním a jejich numerických diskretizací
  23. května 2012, 13:00   Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O některých otázkách souvisejících s výsledky Lazera a Soliminiho 

 Program v zimním semestru 2012/2013

  10. října 2012, 15:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
 
  Periodická řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu
  15. října 2012, 14:30   Irena Rachůnková (KMA a AM, PřF, UP Olomouc)
      Metoda horních a dolních funkcí pro okrajové úlohy s impulsy závislými na řešení 
  19. října 2012, 11:15   Jan H. van Schuppen (TUD/Van Schuppen Control Research)
      System reduction and system theory of rational systems
  24. října 2012, 15:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Stabilita obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s periodickými koeficienty
  7. listopadu 2012, 15:00   Bedřich Půža (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O některých okrajových úlohách pro singulární systémy funkcionálních diferenciálních rovnic
  21. listopadu 2012, 15:00
  Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Oscilační kritéria Myshkisova typu pro zpožděné lineární diferenciální rovnice druhého řádu
  5. prosince 2012, 15:00
  András Rontó (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Periodické postupné aproximace a půlení intervalu
  21. prosince 2012, 13:00   Sulkhan Mukhigulashvili (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Vícebodová úloha pro silně singulární diferenciální rovnice

 Program v letním semestru 2012/2013

  5. března 2013, 10:00   Jan Andres (KMA a AM, PřF, UP Olomouc)
      Mnohoznačné fraktály, hyperfraktály a aplikace v lingvistice
  19. března 2013, 10:00   Pavel Řehák (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Regulární variace a diferenciální rovnice
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  20. března 2013, 13:30   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
 
  Tříbodová okrajová úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  2. dubna 2013, 10:00   Jiří Benedikt (KM, ZČU v Plzni)
      Odhady prvního vlastního čísla p-laplaciánu a p-biharmonického operátoru
  17. dubna 2013, 12:00   Gabriela Holubová, Petr Nečesal (KM, ZČU v Plzni)
      Několik poznámek o Fučíkově spektru
  24. dubna 2013, 10:00
  Milan Tvrdý (MÚ AV ČR, Praha)
      Spojitá závislost řešení zobecněných lineárních diferenciálních rovnic na parametru (výsledky Opialova typu)
 
  Giselle Antunes Monteiro (MÚ AV ČR, Praha)
      Spojitá závislost řešení lineárních measure FDR s nekonečným zpožděním
  7. května 2013, 10:00
  Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Existence a neexistence řešení singulárních okrajových úloh vznikajících v teorii epitaxiálního růstu
  15. května 2013, 10:00   Luděk Nechvátal (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Úvod do teorie zlomkových diferenciálních rovnic

 Program v zimním semestru 2013/2014

  30. října 2013, 10:00   Bedřich Půža (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Konstruktivní metody řešení lineárních okrajových úloh
  20. listopadu 2013, 10:00   Oleksandra Kuhharenko (Taras Shevchenko National University, Kiev)
      Control in systems of linear partial differential equations with constant delay
  4. prosince 2013, 10:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Hartman-Wintnerova věta pro pololineární systémy typu Emdena-Fowlera
  11. prosince 2013, 10:00   András Rontó (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Metoda půlení intervalu pro nalezení periodických řešení: vylepšená schémata

 Program v letním semestru 2013/2014

  19. února 2014, 10:00   Eugenia Petropoulou (University of Patras, Greece)
      A functional analytic technique for the study of differential equations
  21. února 2014, 11:00   Eugenia Petropoulou (University of Patras, Greece)
    A discretization technique for ordinary differential equations
  5. března 2014, 10:00   Pedro Torres (University of Granada, Spain)
      A review of mathematical models with singular nonlinearities I
  10. března 2014, 10:00   Pedro Torres (University of Granada, Spain)
    A review of mathematical models with singular nonlinearities II
  18. března 2014, 10:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
    O absolutně spojitých funkcích jedné proměnné - co se v základních učebnicích běžně nenajde
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  19. března 2014, 10:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka; Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      O některých kvalitativních vlastnostech řešení lineárních obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu
      (přednáška v rámci studentských stáží)
  26. března 2014, 10:00   Alexander Domoshnitsky (Ariel University, Israel)
      Positivity of the Cauchy matrix for system of functional differential equations
  7. května 2014, 13:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O kritériích oscilatoričnosti a konjugovanosti lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu

 Program v zimním semestru 2014/2015

  3. prosince 2014, 18:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Duffingova rovnice a její zobecnění

 Program v letním semestru 2014/2015

  22. dubna 2015, 10:00   Luděk Nechvátal (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Asymptotika Mittag-Lefflerovy funkce a její diskrétní verze
  29. dubna 2015, 10:00   Antonín Slavík (Karlova Univerzita v Praze)
      On summability, multipliability, and product integrability
  13. května 2015, 10:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O conjugovatelnosti pololineárních diferenciálních rovnic druhého řádu
  27. května 2015, 10:00   Jana Burkotová (KMA a AM, Palckého univerzita v Olomouci)
      Lineární systémy s časovou singularitou na konečném intervalu

 Program v zimním semestru 2015/2016

  19. října 2015, 15:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Periodická úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu
  26. řijna 2015, 14:00   Svatoslav Staněk (KMA a AM, Palckého univerzita v Olomouci)
      O periodických řešeních zobecněné Bassetovy frakcionální diferenciální rovnice
  23. listopadu 2015, 14:00   Irena Rachůnková (KMA a AM, Palckého univerzita v Olomouci)
      Jednoznačnost pro singulární úlohu s p-laplaciánem
  7. prosince 2015, 15:00   Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Periodic solutions of an indefinite singular equation arising from the Kepler's problem on the circle
  14. prosince 2015, 15:00   Zdeněk Opluštil (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Kritéria oscillatoričnosti dvoudimenziálního pololineárního systému

 Program v letním semestru 2015/2016

  10. března 2016, 15:00   Alexander Lomtatidze (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Periodická okrajová úloha pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu s parametrem
  24. března 2016, 15:00   Jiří Šremr (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      O oscilatoričnosti dvoudimenziálních pololineárních systémů
      Zdeněk Opluštil (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Kritéria oscillatoričnosti dvoudimenziálního pololineárního systému
  14. dubna 2016, 15:00   Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Singulární periodické rovnice s neurčitými váhami
  21. dubna 2016, 15:00   Petr Tomášek (Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně)
      Asymptotická stabilita lineárních diferenčních rovnic
  28. dubna 2016, 15:00   Vojtěch Žádník (Katedra matematiky, PdF, MU Brno)
      O symetriích a invariantech několika diferenciálních rovnic

 Program v zimním semestru 2016/2017

  21. listopadu 2016, 16:15   Jiří Šremr (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)
      Obyčejné diferenciální rovnice v úlohách fyziky materiálu I
  28. listopadu 2016, 16:15   Jiří Šremr (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)
      Obyčejné diferenciální rovnice v úlohách fyziky materiálu II
  5. prosince 2016, 16:15   Lucía López Somoza (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)
      On unbounded solutions of singular IVPs with phi-Laplacian
  12. prosince 2016, 16:15   Robert Hakl (MÚ AV ČR, brněnská pobočka)
      Ohraničená řešení systému funkcionálních diferenciálních rovnic

 Program v letním semestru 2016/2017

  8. března 2016, 9:00   Naddadual Bairagi (Jadavpur University in Kolkata, India)
      Predatore-Prey-Parasite Models: Review and Synthesis
  26. dubna 2016, 9:00   Jan Tomeček (KMA AM, PřF UP Olomouc)
      Diferenciální rovnice ve smyslu distribuce se stavově závislými impulzy

 Program v letním semestru 2017/2018

  10. dubna 2018, 10:00   Eugenia N. Petropoulou (University of Patras, Greece)
      Two popular approximate techniques for the solution of differential equations
  10. dubna 2018, 11:30   Efstratios E. Tzirtzilakis (Technological Educational Institute of Western Greece, Patras, Greece)
      Mathematical formulation and solution technique of Biomagnetic Fluid Flow in pathological conditions (aneurism or stenosis)
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.