|  Přihlásit
Minimalizovat

Kontakty


 A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice                   

 Vysoké učení technické v Brně

 Fakulta strojního inženýrství

 Ústav matematiky

 Technická 2896 / 2

 616 69 Brno

 IČ: 00216305

 DIČ: CZ00216305

Najděte si nás na mapě.

 
 


Hlavní manažer projektu:

Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. 

Tel.: 541 142 714

E-mail: kures at fme.vutbr.cz

Řízení a kontrola projektu, koordinace partnerských pracovišť.


Finanční manažer projektu: 

Mgr. Petr Vašík, Ph.D. 

Tel.: 541 142 533

E-mail: vasik at fme.vutbr.cz

Dohled nad rozpočtem projektu.


Samostatné referentky pro projekty, granty a podporu mezinárodní spolupráce:

Ing. Jana Moncman, Mgr. Pavlína Zrůstová 

Tel.: 541 142 800

E-mail: moncman at fme.vutbr.cz, zrustova at fme.vutbr.cz 

Příprava vědeckovýzkumných projektů, informační servis a poradenství. 

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.