|  Přihlásit
Minimalizovat

ZWAM 2014

Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá v pořadí již třetí
Zimní workshop z aplikované matematiky

Kdy: 3.2 - 8.2.2013 (Odjezd v pondělí a návrat v sobotu odpoledne.)
Kde:  Hotel Energetik, Hnědý vrch 56, Pec Pod Sněžkou - 542 21
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.


Odjezd v pondělí 8:30 od  Fakulty podnikatelské VUT  a návrat v sobotu odpoledne.
Pro odjezd z Olomouce nás kontaktuje (hrdina@fme.vutbr.cz)


Vybrané přednášky workshopu budou publikovány v časopise Kvaternion.

Náplní workshopu bylyu minikurzy z matematického a statistického software:

AMathNet Mathematica Exclusive Training 2014
Intenzivní školení Wolfram Mathematica pro začátečníky (v angličtině)

Lektor: Assoc. Prof. János Karsai, University of Szeged
Zakončení: certifikát ELKAN (oficiální partner Wolfram Mathematica pro Českou a Slovenskou republiku).

Zimní škola Minitabu 2014
Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D, Vysoké učení technické, SC&C Partner
Zakončení: certifikát SC&C Partner, spol. s r.o. (výhradního distributora Minitabu pro ČR a SR).

a série odborných přednášek:

Symplectic control theory and applications (v angličtině)
Lektor: Prof. Jerzy Kijowski, Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences, Varšava

Otázka  bezespornosti základů matematiky na začátku 21. století,

Gordon's conjectures: Pontryiagin - Van Kampen duality and Fourier transform in hyperfinite ambience

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc,  Univerzita Komenského v Bratislave

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.