|  Přihlásit
Minimalizovat

Pavlov 2011

Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádal

neformální networking k oboru Matematické inženýrství
Úvahy a podněty k matematickému vzdělávání 
orientovanému na technickou praxi 


a
  
workshop
Aplikovaná matematika

  

Kdy: 
6.-8.6.2011
Kde: OREA HOTEL IRIS***Lužní 215, Pavlov, 692 01 Mikulov
Začátek: v pondělí 6.6.2011 v 9.00 hod.


  Ubytování bylo zajištěno v Penzionu IRIS v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

  Loc: 48°52'28.304"N, 16°40'20.138"E 

  Kliknutím zde získáte přesnou polohu hotelu IRIS prostřednictvím serveru Mapy.cz


Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá

neformální networking k oboru Matematické inženýrství
Úvahy a podněty k matematickému vzdělávání 
orientovanému na technickou praxi 


a
  
workshop
Aplikovaná matematika

  

Kdy: 
6.-8.6.2011
Kde: OREA HOTEL IRIS***Lužní 215, Pavlov, 692 01 Mikulov
Začátek: v pondělí 6.6.2011 v 9.00 hod.

Registrace na akci  je ukončena. Případné registrace po 22.5.2011 budou řešeny individuálně (kontaktujte Mgr. Jaroslava Hrdinu, Ph.D., e-mail: hrdina@fme.vutbr.cz).

Doprava: 
Pro brněnské účastníky je doprava zajištěna autobusem od Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2. Odjezd v pondělí 6. června v 8.00 hod., autobus bude přistaven před fakultou. Další zastávka autobusu bude v 8.30 hod. ve Šlapanicích.

Hromadná autobusová doprava je k dispozici na trase Břeclav - Pavlov.  
Břeclav,,aut.nádr.   8:12 0 Jízdní řád v PDF Autobus 729570 28 Pracovní den
Pavlov 8:52 > 0

Břeclav,,aut.nádr.   9:12 0 Jízdní řád v PDF Autobus 729570 30 Pracovní den
Pavlov 9:52 > 0    Ubytování bude zajištěno v Penzionu IRIS v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

  Loc: 48°52'28.304"N, 16°40'20.138"E 

  Kliknutím zde získáte přesnou polohu hotelu IRIS prostřednictvím serveru Mapy.czKontakt: 

hrdina@fme.vutbr.cz
 
Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá

neformální networking k oboru Matematické inženýrství
Úvahy a podněty k matematickému vzdělávání 
orientovanému na technickou praxi 


a
  
workshop
Aplikovaná matematika

  

Kdy: 
6.-8.6.2011
Kde: OREA HOTEL IRIS***Lužní 215, Pavlov, 692 01 Mikulov
Začátek: v pondělí 6.6.2011 v 9.00 hod.

Registrace na akci  je ukončena. Případné registrace po 22.5.2011 budou řešeny individuálně (kontaktujte Mgr. Jaroslava Hrdinu, Ph.D., e-mail: hrdina@fme.vutbr.cz).

Doprava: 
Pro brněnské účastníky je doprava zajištěna autobusem od Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2. Odjezd v pondělí 6. června v 8.00 hod., autobus bude přistaven před fakultou. Další zastávka autobusu bude v 8.30 hod. ve Šlapanicích.

Hromadná autobusová doprava je k dispozici na trase Břeclav - Pavlov.  
Břeclav,,aut.nádr.   8:12 0 Jízdní řád v PDF Autobus 729570 28 Pracovní den
Pavlov 8:52 > 0

Břeclav,,aut.nádr.   9:12 0 Jízdní řád v PDF Autobus 729570 30 Pracovní den
Pavlov 9:52 > 0    Ubytování bude zajištěno v Penzionu IRIS v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.

  Loc: 48°52'28.304"N, 16°40'20.138"E 

  Kliknutím zde získáte přesnou polohu hotelu IRIS prostřednictvím serveru Mapy.czKontakt: 

hrdina@fme.vutbr.cz
 
Minimalizovat

 

Vaše prezentace a Vámi pořízené fotografie z akce Pavlov 2011 posílejte na adresu Janoutova.R@gmail.com (nejlépe v nějakém komprimovaném formátu .zip, .rar apod.). Veškeré materiály budou zařazeny na tyto webové stránky.

Fotodokumentace byla pořízena projektovým fotoaparátem.
Všechny fotky z registrace dne 6.6.2011 jsou ke stažení zde.
Minimalizovat

Pavlov 6.6. dopoledne

N1: Zahájení
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (FSI VUT v Brně) Úvodní slovo
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (FSI VUT v Brně) AMathNet a studium Matematického inženýrství

W2: Praxe a matematické inženýrství (uvádí Jana Hoderová)
Ing. et Ing. Aleš Horák, Ph.D., Ing. Marek Růžička (Visteon Autopal, s.r.o.) Aplikovaná matematika v průmyslové praxi

W1: Kryptografie (uvádí Petr Vašík)
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (FEKT VUT v Brně) Matematika v kryptografii
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (FSI VUT v Brně) Křivky a kryptografie
Ing. Peter Saloň, Ing. Igor Zboran (LEADict Group) Šifrování dat v byznys procesech

Všechny fotky z dopoledne 6.6.2011 jsou ke stažení zde.
Minimalizovat

Pavlov 6.6. odpoledne

N2: Výuka matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (FAV ZČU v Plzni) Výuka matematické analýzy na ZČU v Plzni
Ing. Petr Nečesal, Ph.D. (FAV ZČU v Plzni) TRIAL - systém pro podporu výuky matematiky
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. (FAV ZČU v Plzni) Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy

N3: Projekt Matematika není počítání 
Odkaz na přednášku Conrada Wolframa o výuce matematiky podporované počítačem

N4: Matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
Řízená diskuze, řídil prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Všechny fotky z odpoledne 6.6. jsou ke stažení zde.
Minimalizovat

Pavlov 7.6. dopoledne

W3: Geoinformatika (uvádí Jaroslav Hrdina)
Mgr. Vít Pászto,  Mgr. Lukáš Marek (UP v Olomouci) Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo)dat, Geoinformatika
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. (FSI VUT v Brně) Voroného konstrukce na mapě (prezentace); Voroného konstrukce na mapě (mapa)

W4: Robotika (uvádí Luděk Nechvátal)
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (FSI VUT v Brně) Kinematické dvojice a Lieovy grupy
Mgr. Petr Kundrát, Ph.D. (FSI VUT v Brně) 
O aplikaci diferenciálních rovnic se zpožděním v robotice

Všechny fotky z dopoledne 7.6. jsou ke stažení zde.

Minimalizovat

VýletFotky z odpoledního výletu 7.6. z projektového fotoaparátu jsou ke stažení zde, z fotoaparátu Mgr. Jana Pavlíka, Ph.D. zde.
Minimalizovat

Pavlov 8.6. dopoledne

W5: Optimalizace (uvádí Josef Bednář)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (FSI VUT v Brně) Vybrané aplikace optimalizačních modelů
Ing. Tomáš Mauder, Ing. Lubomír Klimeš (FSI VUT v Brně) Využití aplikované matematiky v inženýrských úlohách
Ing. Michal Touš (FSI VUT v Brně) 
Matematické modely v procesním inženýrství

W6: Praxe a matematické inženýrství (uvádí Jana Hoderová)
Ing. Jan Tomáš, Ph.D. (Honeywell)

Všechny fotky z dopoledne 8.6. jsou ke stažení
zde.
Minimalizovat

 

 Jméno:

 Máte ještě nějaký názor nebo připomínku na konferenci v Ostravicích?


Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.