|  Přihlásit
Minimalizovat

Minitab – Zimní škola statistických metod 27.1.-30.1.2014

pro studenty matematických oborů, doktorandy a akademické pracovníky

 

pondělí 27.1.2014 – Příprava na statistickou analýzu a úvod do testování hypotéz

 • první kroky
 • příprava dat pro analýzu
 • grafické znázorňování dat a jeho úskalí
 • základní statistické charakteristiky a jejich využití
 • intervalové odhady číselných charakteristik
 • testování hypotéz
 • test normality dat

úterý 28.1.2014 – Testování hypotéz

 • p-testy
 • chí-kvadrát test nezávislosti
 • t-testy
 • síla testu a volba rozsahu vzorku
 • regresní analýza
 • nenormalita dat
 • neparametrické testy

středa 29.1.2014 – Řízení kvality, MSA, SPC, způsobilost

 • analýza systému měření – MSA, Gage R&R
 • stabilita procesů a regulační diagramy
 • způsobilost procesů – indexy způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, atd.
 • časové řady

čtvrtek 30.1.2014 – Plánovaný experiment

 • DOE – návrh experimentů
 • úplný faktorový plán
 • odezvové plochy
 • optimalizace
 • úspora počtu měření pomocí částečného faktorového plánu

 

Zimní škola bude probíhat od 9:00 do 17:00 na počítačové učebně A4/616 ÚM FSI VUT v Brně,  Technická 2, Brno. Zimní školu povedou lektoři firmy SC&C Partner, spol. s r.o. www.scacp.cz (výhradního distributora Minitabu pro ČR a SR), kteří mají nejen hluboké teoretické znalosti, ale také  neocenitelné praktické zkušenosti s používáním statistických metod (při výzkumu, v průmyslu, ve službách atd.) Statistický software Minitab poskytuje nástroje, které potřebujete k analýze dat a pro následné informované rozhodování při Vašich odborných analýzách. Jeho výkon a jednoduchost používání z něho učinily vedoucí software na světě v oblasti zlepšování kvality a výuky statistiky.

 

Registrace možná zde

 

 

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.