|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Jarní škola teorie invariantů
(Spring School of Invariant Theory – Písek 2013)


Ve dnech 15. – 19. dubna 2013 proběhne v Písku v hotelu Bílá růže

s těmito minikurzy:

Lie Groups and Algebraic Groups
Karl Strambach (Erlangen)
Informace o programu zde

Invariant Theory and Automorphisms of Polynomial and Free Algebras
Vesselin Drensky (Sofia)
Informace o programu zde

Algebraic invariants in low dimensional topology
Radu Popescu (Bucharest)

Podrobný program zde

Jsou zváni zejména zájemci z řad doktorandů (případně dalších studentů) a mladých vědeckých pracovníků, jejichž odborné zaměření odpovídá tématu jarní školy. Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu kures@fme.vutbr.cz do 29. 3. 2013.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.