|  Přihlásit
Minimalizovat

Horní Bečva 2013 Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá   
3. workshop
Aplikovaná matematika


  Kdy: 28.1 - 31.1.2013 (Odjezd v pondělí v 9:00 od FSI a návrat ve čtvrtek večer)

Kde:  Hotel DUO, Horní Bečva 216

Ubytování bylo zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích.

Odjezd v pondělí 28.1. v 9:00 od budovy FSI VUT(Technická 2896/2) a návrat ve čtvrtek večer.

Pro odjezd z Olomouce nás kontaktuje(hrdina@fme.vutbr.cz)

Předpokládaná témata: Teoretická informatika, matematika a ekonomie, matematická chemie, matematická robotika, matematické modelování

Vybrané přednášky workshopu budou publikovány v časopise Kvaternion.

Na akci je omezená kapacita - 80 osob.

KAPACITA JE VYČERPANÁ

REGISTRACE  UŽ NEPROBÍHÁ

PROGRAM


Teoretická Informatika
Chernikava, Alena  (FEKT VUT)  Normal form game and its undominated strategies
Meduna, Alexander (FIT VUT)   Skákající konečné automaty
Pavlík, Jan (FSI VUT)  Digitální topologie
Vojnar, Tomáš (FIT VUT)   Forest Automata for Shape Analysis

Chemie a matematika
Kureš, Miroslav  (FSI VUT)    Teorie uzlů v chemii a molekulární biologii
Mondek,  Jakub  (FCH VUT) Matematika při vyhodnocování měření časově-rozlišené fluorescence
Pekař,  Miloslav  (FCH VUT)  Matematika a chemie: chemické reakce jako matematický důsledek
Pytela, Oldřich (Univerzita Pardubice) Využití matematických a matematicko-statistických metod v chemii

Optimalizace
Popela,  Pavel (FSI VUT)   Vybrane optimalizacni modely s aplikacemi
Rozkošný, Miloš  (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.) Optimalizace rozmístění rybníků a mokřadů v povodí  

Matematické Modelování
Mikula, Karol  (Slovenská technická univerzita) Matematické a výpočtové metody v spracování obrazu s aplikacemi v biologii a medicině

Matematická Robotika
Bakša, Ján (TU Zvolen)     Lieova algebra v teoretickej robotike
Bakšová, Marta (TU Zvolen)   Aplikácia duálneho priestoru k Lieovej algebre euklidovských pohybov v robotike
Fikera, Michal ( e.sigma Systems GmbH, Munich )    Aplikace kvaternionu v praxi
Hrdina, Jaroslav (FSI VUT) Jednoparametrické pohyby, Plucknerovy souřadnice a kvaterniony

Vědecké výpočty
Dražka, Jakub (FIT VUT)  Nefotorealistické zpracování obrazu v reálném čase
Ležák,  Petr  (FEKT VUT)  Hledání Wieferichových prvočísel
Novotný,  Martin (ČVUT)  Mathematica a Číslicové a analogové obvody
Skula, Ladislav (FSI VUT)  Moore-Penroseova inverze matice a její aplikace

dopoledne 9-10:30
11-12:30
Pondělí

příjezd, registrace Oběd
Úterý Bakša 50, Bakšová 25 Káva Hrdina 45, Fikera 45 Oběd
Středačtvrtek Pekař 40, Kureš 30, Hnylucová 20 Káva Pytela 60, Mondek 30 Oběd

odpoledne 13:30-15:30
16:00-18:00
Pondělí Mikula 60, Franců 60 Káva Pokorný 90 Večeře
Úterý Skula 45, Novotný 30, Ležák 20,Dražka 15 Káva Meduna 70, Vojnar 50 Večeře
Středa


Večeře
čtvrtekvečer 19:00-21:00
Pondělí Pavlík 60 , Chernikava 20
Úterý Pick 60
Středa Popela 30, Rozkošný 30
čtvrtek

informatika chemie výlet optimalizace
modelování robotika výpočtyCopyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.