|  Přihlásit
Minimalizovat

Workshop 'Geometrická představivost'

Pozvánka zde

Termín: 5. 12. 2013

Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 6. podlaží - zasedací místnost

Workshop je určen vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům matematických oborů (všech stupňů studia), kteří mají  zájem o danou problematiku.

Program:

08:00 - 09:00 Prezence
09:00 - 09:10 Zahájení workshopu
09:10 - 10:10 prof. RNDr. František Kuřina, CSc.: Matematická představivost a řešení úloh
10:10 - 10:40 Coffee Break
10:40 - 11:10 PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.: Geometrická představivost a přírodní vědy
11:10 - 11:30 Mgr. Edita Smiešková: Použitie niektorých prvkov architektúry pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti vo vyučovaní geometrie na stredných umeleckých školách
11:30 - 12:30 Dr. Bronisław Pabich: Badanie wyobraźni przestrzennej nauczycieli
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:00 doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.: Rozvíjení geometrické představivosti a mentální manipulace s objekty
14:00 - 14:30 prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.: Klíčové kompetence, prostorová představivost a matematické nadání
14:30 - 14:45 Mgr. Dagmar Malinová: Rozvoj prostorové představivosti v netradičních úlohách pro žáka primární školy
14:45 - 15:00 RNDr. Roman Grebeň: Geometrické představy studentů - trojúhelník, čtverec a krychle
15:00 - 15:45 Dr. Bronisław Pabich: Analogie i różnice geometrii 2D i 3D
15:45 - 16:15 Coffee Break
16:15 - 17:00 Kulatý stůl: Příčiny nízké úrovně prostorové představivosti našich žáků a studentů
17:00 - 17:30 Diskuse, vystoupení příchozích
17:30 - Ukončení workshopu
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.