|  Přihlásit
Minimalizovat

Rozpravy o matematické analýze 2013 (září)

Rozpravy o matematické analýze

15. - 20. září 2013, Rovečné

Penzion U Lípy, Rovečné

Cílem týdenního semináře bylo setkání akademických pracovníků partnerských institucí. Účastníci měli možnost vyslechnout několik přednášek rozšiřujících jejich odborné znalosti a osobně konzultovat s kolegy z jiných pracovišť. Akce se zúčastnilo celkem 18 akademických pracovníků, uskutečnilo se devět přednášek z oblasti matematické analýzy, zejména teorie diferenciálních rovnic, diferenciální geometrie a numerické matematiky. K přednáškám byli přizváni také hosté z Univerzity Karlovy v Praze a Matematického ústavu AV ČR v Praze.

Program přednášek


Pondělí 16. září
   
10:00-12:00 Petr Tomášek (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Kritéria stability lineárních diferenčních rovnic
16:00-18:00 Antonín Slavík (MFF, Univerzita Karlova v Praze)

Směšovací úlohy s mnoha nádobami

Úterý 17. září
   
10:00-12:00 Jiří Šremr (Matematický ústav AV ČR, pobočka Brno)

Počáteční úlohy pro lineárních parciální diferenciální rovnice hyperbolického typu
14:00-16:00 Zdeněk Opluštil (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Nelokální okrajová úloha pro nelineární funkcionálně-diferenciální rovnice

Středa 18. září
   
10:00-12:00 Jaroslav Hrdina (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Cliffordovsky projektivní geometrie
14:00-16:00 Jana Hoderová (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Projektivní geometrie kuželoseček

Čtvrtek 19. září
   
10:00-12:00 Jitka Zatočilová (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Multidimenzionální metody konečných objemů
17:00-19:00 Gisselle A. Monteiro (Matematický ústav AV ČR, Praha)

Semivariation I: basic properties

Pátek 20. září
   
10:00-12:00 Gisselle A. Monteiro (Matematický ústav AV ČR, Praha)

Semivariation II: characterizations
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.