|  Přihlásit
Minimalizovat

Rozpravy o matematické analýze 2013 (květen)

Rozpravy o matematické analýze

19. - 21. května 2013, Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem akce bylo setkání zaměstnanců VUT v Brně a Matematického ústavu AV ČR s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci akce se měli možnost seznámit s pracovníky UP, prohlédnout si jejich pracoviště a vyslechnout několik přednášek rozšiřujících jejich odborné znalosti. Akce se zúčastnilo celkem 11 akademických pracovníků a studentů, během dvou „výukových“ dnů se uskutečnily čtyři přednášky z oblasti matematické analýzy, zejména teorie diferenciálních rovnic.

Program přednášek


Pondělí 20. května
   
10:00-12:00 Svatoslav Staněk (KMA a AM, PřF, UP Olomouc)

Singulární okrajové úlohy
14:00-16:00 Luděk Nechvátal (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

Úvod do teorie zlomkových diferenciálních rovnic

Úterý 21. května
   
10:00-11:15 Jiří Šremr (Matematický ústav AV ČR, pobočka Brno)

O oscilatoričnosti řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu
11:45-13:00 Zdeněk Opluštil (Ústav matematiky, FSI VUT v Brně)

O oscilatoričnosti řešení diferenciálních rovnic druhého řádu se zpožděním
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.