|  Přihlásit
Minimalizovat

Rozpravy o matematické analýze 2012 (duben)

Rozpravy o matematické analýze

18. - 21. dubna 2012, Praha

Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha

Cílem akce bylo setkání zaměstnanců VUT v Brně s pracovníky Matematického ústavu AV ČR v Praze. Účastníci akce se měli možnost seznámit s pracovníky MÚ AV ČR, prohlédnout si jejich pracoviště, knihovnu, redakci časopisů a nadstandardní pracovny sloužící ke krátkodobému ubytování hostů. Akce se zúčastnilo 10 akademických pracovníků, každý „výukový“ den se uskutečnily dvě přednášky jak teoretického, tak i aplikačního charakteru z oblasti matematické analýzy.

Program přednášek


Čtvrtek 19. dubna
   
9:00-9:45 Prohlídka knihovny a nadstandardních pracoven MÚ AV ČR


10:00-12:00 Luděk Nechvátal (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)

Úvod do diskrétního zlomkového kalkulu
14:00-16:00 Jiří Šremr (Matematický ústav AV ČR, pobočka Brno)

O různých definicích absolutní spojitosti funkcí více proměnných

Pátek 20. dubna
   
9:00-9:45 Prohlídka redakce odborných časopisů vydávaných v MÚ AV ČR

10:00-12:00 Petr Tomášek (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)

Základní model letecké dynamiky: simulace a řízení
14:00-16:00 Milan Tvrdý (Matematický ústav AV ČR, Praha)

Operátorová reprezentace lineárních a nelineárních okrajových úloh


Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.