|  Přihlásit
Minimalizovat

Okrajové úlohy 2012

Cyklus přednášek z teorie okrajových úloh

29. února - 5. března 2012, Brno

Ústav matematiky FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno, budova A1, místnost č. 1830

přednášející: Alberto Cabada, Universidad de Santiago de Compostela, Španělsko

V době od 27. února do 8. března navštívil brněnskou pobočku Matematického ústavu AV ČR prof. Alberto Cabada, který pracuje na univerzitě v Santiagu de Compostela a  je odborníkem v teorii okrajových úloh pro obyčejné diferenciální a diferenční rovnice. V rámci jeho pobytu se uskutečnil cyklus tří přednášek z teorie okrajových úloh pro studenty a akademické pracovníky partnerských institucí. V přednáškách, které proběhly na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně, se zaměřil na různé otázky teorie okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice, představil základní pojmy jako jsou stupeň zobrazení, Greenova funkce okrajové úlohy, či věta o pevném bodu. Vystoupil také na Semináři z kvalitativní teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic konaném v brněnské pobočce MÚ AV ČR a na Semináři z diferenciálních rovnic konaném na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky UP v Olomouci.

Cyklus tří přednášek z okrajových úloh s názvem Lower and Upper Solutions in the Theory of Boundary Value Problems proběhl v termínech:

  • • 29. února 2012, 14:00-16:00 hod.
  • • 1. března 2012 16:00-18:00 hod.
  • • 5. března 2012 8:00-10:00 hod.
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.