|  Přihlásit
Minimalizovat

Funkcionální analýza 2012

Přednáška z teorie integrálních oprátorů a prostorů funkcí

26. června 2012, Brno

brněnská pobočka MÚ AV ČR, Žižkova 22, Brno, přednášková místnost, 5. patro

přednášející: Jan Lang, Department of Mathematics, The Ohio State University, USA

název přednášky: The s-numbers, Eigenvalues and Generalized trigonometric functions

Dne 26. června 2012 navštívil brněnskou pobočku Matematického ústavu AV ČR prof. Jan Lang, který pracuje na univerzitě v Ohiu (USA) a je odborníkem v teorii integrálních operátorů a prostorů funkcí. V rámci jeho návštěvy se uskutečnila přednáška pro akademické pracovníky a studenty partnerských institucí. V přednášce byly studovány zobecněné trigonometrické funkce a diskutovány jejich možné definice objevující se v různých oblastech matematiky. Byly také zavedeno několik typů s-čísel pro integrální operátory a ukázány souvislosti se zobecněnými siny a cosiny.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.