NázevStruktura populace ropuchy zelené na lokalitě Stupkova v Olomouci
Název anglickyPopulation structure of the European green toad in Stupkova pond in Olomouc
AbstraktTato bakalářská práce se zabývá sledováním populace ropuchy zelené v umělé vodní nádrži a jejím bezprostředním okolí. Navazuje na víceletý monitoring. Ke sběru dat byla použita metoda pravidelných zpětných odchytů (Capture-Recapture) s použitím neinvazivní techniky fotoidentifikace jedinců podle přirozených vzorů (pattern maps). Na základě sebraných dat byl určen odhad velikosti populace, poměr pohlaví a velikostní struktura populace.
Abstrakt anglickyThis thesis deals with the monitoring of the population of the green toad in an artificial water pond and its surroundings. It is a follow-up of the multi-year monitoring. The Capture-Recapture method using non-invasive photo identification techniques of the pattern maps was applied for the data collection. Based on the collected data, the estimation of population size, gender ratio and population size structure was determinated.
Klíčová slovaBufotes viridis, Capture-Recapture, ropucha zelená, rozmnožování, velikost populace, struktura populace
Klíčová slova anglickyBufotes viridis, Capture-Recapture, European green toad, breeding, population size, population structure
Typbakalářská
Počet stran31
Rok obhajoby2019
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorBarbora KOUDELKOVÁ
VedoucíLosík Jan, Mgr. Ph.D.
Datum synchronizace12.12.2019 03:19
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky